Die eOra

Opdatering 2019

Die eOra is ‘n digitale koeponprojek in die dorp Orania. Die projek het in November 2017 ‘n toetsfase van etlike maande binnegegaan. Gedurende die toetsfase kon ‘n beperkte aantal lede van die Orania Sakekamer in die uitruil van die koepon deelneem. Na evaluering van die toetsfase is besluit dat die Orania Sakekamer en Prolokus sal saamwerk met die oog op ‘n verdere ontwikkeling van die digitale koepon vir meer algemene gebruik deur die lede van die Orania Sakekamer. Ook was besluit dat die OSK Ko-operatiewe Bank nie verder as die toetsfase by die projek betrokke sal wees nie. In die die eerste helfte van 2019 vind verdere beplanning vir die toekoms van die eOra plaas, met toekomstige aankondigings wat gedoen sal word soos verwikkelinge dit regverdig.

Inleiding

Die eOra is ‘n digitale weergawe van die Ora, ‘n koepon wat vir betalings aanvaar word in die dorp Orania in die Noord-Kaap Provinsie in Suid-Afrika. Die eOra ondergaan tans ‘n toets- en ontwikkelingsfase en is ‘n projek van die Orania Sakekamer en tegnologie-en-ekonomie-maatskappy Prolokus.

Agtergrond

Orania is bekend vir die gebruik van ‘n betaalmiddel, oftewel eie “geldeenheid”, die Ora. Die eenheid bestaan sedert 2006, is een-tot-een gekoppel aan die Suid-Afrikaanse Rand en word parallel daarmee in die dorp as betaalmiddel aanvaar. Die Ora word uitgereik deur die plaaslike sakekamer, in samewerking met die plaaslike gemeenskapsbank, die OSK Koöperatiewe Bank Beperk (OSK).

Alhoewel die betaalmiddel as ‘n eie “geldeenheid” bekendstaan, is dit onderliggend eintlik ‘n koepon gekoppel aan die Rand. Ora word bekom en teruggeruil by die bank teen ‘n een-tot-eenverhouding met die Rand en elke koepon dra ‘n vervaldatum. Aan die een kant van note verskyn die bedrag daarvan en aan die ander kant ‘n advertensie van ‘n plaaslike onderneming.  Alhoewel die Ora dus eerder ‘n koepon as ‘n selfstandige geldeenheid is, hou dit groot voordele vir gebruikers en die plaaslike ekonomie in.

Voordele van die tradisionele Ora

 1. Beter kontantbeskikbaarheid te midde van  beperkte handelsbankdienste.
 2. Groter veiligheid met  kontantreserwes, aangesien Ora ‘n kleiner diefstalrisiko inhou.
 3. Bemarking vir lede van die sakekamer wat aan die een kant van koeponne adverteer.
 4. Afslag vir Ora-gebruikers op aankope, ooreenkomstig wat ondernemings bereid is om aan te bied as aansporing om eerder Ora as Rand (en die groter kontanthanteringskoste wat laasgenoemde meebring) te hanteer.
 5. Opbrengs op die trustrekening ( die Rande waarmee Ora by die bank gekoop is verdien rente) word vir gemeenskapsdoeleindes aangewend.
 6. Muntingswins (seigneuriage), oftewel opbrengs vir die sakekamer as uitreiker, wanneer koeponne by verstryking van ‘n hul vervaldatum en die nodige grasieperiode nie teruggeruil is nie, byvoorbeeld wanneer Ora’s verlore geraak of as toeristeaandenkings gehou is.
 7. Plaaslike ekonomiese bevordering, danksy ‘n kombinasie van bogenoemde voordele en ander aspekte verwant aan die omloop van ‘n koepon binne ‘n plaaslike ekonomiese gemeenskap.

eOra v. Ora

Die eOra is ‘n digitale weergawe van die Ora. Dit vervang nie die fisiese Ora nie, maar bestaan daarnaas. Gebruikers kan self kies in watter kombinasie hulle van Ora of eOra gebruik wil maak.

Die primêre wyse waarop gebruikers met ‘n hul eOra werk is via ‘n toep, of app, wat hulle op hul selfone installeer. Die toepassing gee aan ‘n gebruiker toegang tot ‘n digitale beursie, waarbinne sy eOra gehou word en waarmee hy eOra kan oordra of waarin hy eOra kan ontvang.

Voordele van die eOra

Die eOra hou al die voordele van die fisiese Ora, sowel as bykomende voordele, in:

 1. Elektroniese transaksies: Elektroniese en geoutomatiseerde transaksies word moontlik
 2. Laer transaksiekoste: Transaksiekoste op betalings met eOra is drasties minder as transaksiekoste op betalings met kredietkaarte of kredietkaartgekoppelde apps. In die toetsfase is transaksiekoste op die eOra 0,5%, betaalbaar deur ‘n ontvanger, wat uitstekend vergelyk met die +-3% wat dikwels by tradisionele kaarttransaksies verhaal word.
 3. Beter kontantbeheer: Kontanthantering en kontantbeskikbaarheid word vergemaklik en verbeter.
 4. Groter koopkrag en “BBP” vir die dorp: Vir elke persentasiepuntverlaging van transaksiekoste neem die koopkrag van geld by daardie transaksies in die dorp dienooreenkomstig toe, met ‘n vergelykbare toename in “BBP” vir die dorp.
 5. Groter koeponomloop en trustrekeningopbrengs: Hoe meer toeganklik Ora en eOra word, hou groter word die balanse op onderliggende trustrekeninge en hoe meer kan die opbrengste daarop deur die OSK en die Sakekamer in die dorp teruggeploeg word.

Vrae en antwoorde

 1. Is die eOra ‘n nuwe geldeenheid?
  • Nee, die eOra is ‘n koepon. Dit is gekoppel aan die Rand, sal beskik oor ‘n vervaldatum en is slegs bruikbaar by uitgesoekte handelaars en gebruikers wat toegang tot die eOra-toepassing het en bereid is om die eOra te aanvaar.
 2. Is die eOra ‘n belegging?
  • Nee, die eOra is ‘n transaksionele koepon. Dit bly gekoppel aan die Rand en kan weer vir Rand omgeruil word, mits die koepon se verstrykingsdatum nie bereik nie. Lede van die Orania Sakekamer mag moontlik ook afslag vir betalings in eOra aanbied, net soos hulle dit vir betalings in Ora doen.
 3. Is die eOra soos Bitcoin?
  • Nee, die eOra is nie ‘n losstaande “geldeenheid” soos Bitcoin nie. Dit is bloot ‘n digitale weergawe van die fisiese Ora en is as ‘n koepon aan die Rand gekoppel. Die eOra is in hierdie sin meer soos eBucks of soos die elektroniese geskenkbewyse wat ‘n mens by sekere winkels kan koop. Die eOra gebruik wel, soos Bitcoin, kettinglêertegnologie, maar pas dit op ‘n ander manier toe.
 4. Kan ek ook eOra gebruik?
  • Toetsfase: Tydens die toetsfase mag net goedgekeurde gebruikers van die Orania Sakekamer die toep installeer en die eOra gebruik. Indien jy nie deel is van die toetsgroep nie, sal jy aanvanklik nie die toep en eOra kan gebruik nie.
  • Na die toetsfase: Na die toetsfase sal die toep stelselmatig vir meer en meer gebruikers beskikbaar gemaak word, met ‘n fokus op lede, klante en kliënte van lede van die Orania Sakekamer.
 5. Kan ek eOra sonder ‘n selfoon gebruik?
  • Ja, jy kan ook via ‘n gewone webblaaier toegang tot jou beursie kry.
 6. Wie reik die eOra uit?
  • Gedurende die toetsfase is eOra by die OSK uitgereik, as diensverskaffer aan die Orania Sakekamer. ‘n Gelykstaande hoeveelheid eOra word geskep en uitbetaal by ontvangs van ‘n bedrag in Rand; en ‘n gelykstaande hoeveelheid eOra word vernietig by ontvangs van eOra en uitbetaling van Rand.
 7. Bestaan elke fisiese Ora nou ook digitaal?
  • Nee, ‘n Ora bestaan nie digitaal en fisies nie. Vir elke fisiese Ora hou die OSK ‘n Rand vir die Orania Sakekamer in trust; en so ook word vir elke eOra ook ‘n Rand in trust gehou, hetsy by OSK of ‘n ander finansiëlediensteverskaffer.
 8. Is dit dan nie geldskepping nie?
  • Nee, geld word nie geskep nie. Slegs ‘n fisiese of digitale koepon word geskep – een wat vir ‘n bepaalde tydperk omruilbaar vir Rand is en wat sekere voordele vir gebruikers inhou, maar wat nie ‘n nuwe geldeenheid is nie. Elke fisiese en elke digitale Ora word ondersteun deur ‘n gelykstaande deposito in Rand, onder toesig van die Orania Sakekamer.
 9. Watter tegnologie word vir die eOra gebruik?
  • Die eOra is ‘n ERC20-koepon opgestel op ‘n bedryfsgedrewe, oftewel private Ethereum-kettinglêer. Dit bestaan nie op die openbare Ethereum-kettinglêer nie.
 10. Hoe veilig is die eOra tegnologies?
  • Die eOra word ondersteun deur verskeie bedieners wat op verskillende plekke ter wêreld gelyktydig transaksies nagaan, versprei en rugsteun. Dit is vir alle praktiese doeleindes so veilig of veiliger as enige algemeen-gebruikte elektroniese finansiële dienste, maar is nietemin gebou op nuwe tegnologie en word daarom slegs stelselmatig en na suksesvolle toetsing uitgebrei.
 11. Wat gebeur na die toetsfase?
  • Die projek word tans voortgesit deur die Orania Sakekamer en Prolokus as hoofrolspelers in samewerking met mekaar. Na die toetsfase sal die OSK Ko-operatiewe Bank nie die administrasie van die eOra hanteer nie. Alternatiewe word tans in plek gestel.

Kontak

Vir meer inligting, of om met die projekspan in aanraking te kom, stuur ‘n e-pos na info@prolokus.co.za.